Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile
Профил на купувача

Плащане м. 10/2015 по Договор за изпълнение № РК - 5/2015

 
Договор /
Номер
и дата
на сключване 
Изпълнител /
доставчик
Дата на изтичане
на договора
Цена по договорс ДДС
/лв./
ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-5/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 23 790.00 4100.00 октомври 2015
 

Плащане м. 10/2015 по Договор за изпълнение РК - 4/2015

 
Договор /
Номер
и дата
на сключване 
Изпълнител /
доставчик
Дата на изтичане
на договора
Цена по договор с ДДС
/лв./
ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-4/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 28 812.00 4730.00 октомври 2015
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 7/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-7/19.02.2015 Пас трейд 19.02.2016 11 616,00 2085 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-6/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 8 544,00 1145 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 5/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-5/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 23 790,00 2795 06.07.2015 г.
 


Page 4 of 6