Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Careers Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжност "Юрисконсулт"

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжност "Юрисконсулт"

 Извлечение от протокол от заседание на Комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-426 от 11.12.2017 г. във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", в Областна администрация Благоевград.
Извлечение от протокола - заседание на 18.01.2018 г.