Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Careers Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук
 

Защита на личните данни