Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Careers Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук