Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Careers Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността "младши експерт"

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността "младши експерт"

 Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността  "младши експерт" в дирекция АКРРДС.
Виж тук