Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From country Стартира Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност

Стартира Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност

"Спаси живота на децата“ е логото на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност.
Всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни произшествия в световен мащаб и десетки хиляди са ранени. В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. В България ежегодно над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия. Загиват и биват наранявани като пешеходци, пътници в автомобилите, водачи на велосипеди, мотопеди, мотоциклети и автомобили.
Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН посветена на детската безопасност дава огромна възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

Програма за провеждане на Третата глобална седмица на пътната безопасност в Р. България пот патронажа на министъра на вътрешните работи и и председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Брошура на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност