Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From region Областна администрация Благоевград е в челната тройка по дейности за борба с корупцията

Областна администрация Благоевград е в челната тройка по дейности за борба с корупцията

Областна администрация Благоевград е в първата тройка по извършване на дейности за борба с корупцията - това заяви Елеонора Николова, и.д. Директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет, която бе специален гост на заседанието на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията Благоевград, проведено на 15.12.2015 г.
Николова уточни, че в своята дейност ООСППК прилага иновативни и креативни методи, в резултат на което са постигнати отлични резултати в борбата срещу корупцията. Като добри антикорупционни практики на Съвета бяха посочени: провеждането на съвместни инициативи с КПУКИ и други институции, провеждането обучения на членовете с антикорупционна насоченост, подобряване взаимодействието между териториалните звена на изпълнителната власт, местните власти и неправителствения сектор по въпросите на антикорупцията, разработена процедура за разглеждане и обработка на жалби и сигнали за корупция и други.
По покана на Областния управител, директорът на ЦППКОП представи функциите и дейността на Центъра, както и превантивния подход при разработката на антикорупционни проекти.
Препоръките за намаляването на корупционните рискове които представи г-жа Николова бяха за създаването на Единен национален кодекс за поведение на лицата в публичния сектор, провеждане на входящи тестове за почтеност при подбора на кандидати за работа, създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки, изготвяне на примерни образци на жалби и сигнали до съответното антикорупционно звено.
Предмет на обсъждане по време на заседанието бяха и въведените в териториалните звена на изпълнителната власт и други институции на територията на област Благоевград, антикорупционни мерки, като бе взето решение да бъдат изведени най-добрите антикорупционни практики в областта.
Гласувани бяха и промени в състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, като за официален член бе приет Директора на РЗИ Благоевград, д-р Михаил Кметски.