Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Служители от администрацията бяха обучени по „Ключови компетентности“

Служители от администрацията бяха обучени по „Ключови компетентности“

opak.jpg - 18.25 Kb
kk-2014.jpg - 71.82 KbЗавърши успешно първият етап от специализираните обучения по проект „Областна администрация – компетентна и мотивирана в услуга на гражданите, Договор ЦА 12-22-19/19.07.2013 г. по ОП „Административен капацитет“.
Четиридесет и пет служители преминаха обучение по лидерство, креативни методи, мениджмънт, екипност.  
Продължава изпълнението на дейностите по проекта с предстоящите обучения по чуждоезиково обучение и работа със специализирани софтуерни продукти. Целта на проекта е да се подобри административния капацитет с повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”