Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Финал на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“

Финал на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“

        Днес 16.01.2015 г. в сградата на  Университетска база „Бачиново“ се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.  Проектът има за цел по-активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка с местните политики и мерки за интеграция на ромите.
Това е първият проект за съвместно сътрудничество на Областна администрация Благоевград и сдружение ЛИДЕР във връзка с интеграция на ромите на  територията на област Благоевград. 
На пресконференцията присъстваха заместникът на областния управител Бисер Михайлов - Анна Бистричка, представители на инициативни групи от общини в Благоевградски регион,  представители на местните власти, екипът и партньорите по проекта.  Изпълнението на проекта допринесе за укрепването на вече създаденото успешно партньорство между сдружението и местните власти. Реализацията на всяка една от дейностите доказа, че ЛИДЕР е не само сериозен  партньор, но и фактор при участието на гражданското общество в процесите по програмиране и изпълнение на местни политики и мерки в сферата на интеграцията на ромите, каза Анна Бистричка. Според нея Областна администрация Благоевград е привлечена като партньор в проекта поради необходимостта от участие на местните власти в някои от предвидените в проекта дейности. Контактите и влиянието, което администрацията има сред останалите местни власти, обезпечи ефективната комуникация с тях и улесни координацията им за участие в проекта. 
Областна администрация Благоевград има своите функции по изпълнението на националните политики в сферата на интеграция на ромите, както и по приетата Областна стратегия 2012 – 2020г. за български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 
Партньорството ни със сдружението на практика даде възможност на Областна администрация да доближи до себе си гражданското общество, в частност ромската общност, което за нас е изпълнение на някои от приоритетите на Европейския съюз, уточни заместник областният управител.