Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Областна администрация Благоевград кандидатства с нов проект към Международен фонд Козлодуй

Областна администрация Благоевград кандидатства с нов проект към Международен фонд Козлодуй

Областна администрация Благоевград разработи и внесе ново проектно предложение към Международен фонд Козлодуй на стойност 100 674,46 евро. Проектът предвижда мерки за енергийна ефективност в административната сграда, в която са разположени  пет администрации  на регионални структури – Областна администрация, РЗОК, ОИТ, КУИППД и КНСБ. Основните цели са насочени към  намаляване на  енергопотреблението в административната сграда чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност,  подобряване на  условията и микроклимата на работа на служителите и потребителите на административни услуги, намаляване на вредните емисии, изхвърляни в атмосферата.