Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Предстояща работна среща по проект „Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“

Предстояща работна среща по проект „Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“

На 24 и 25 април 2012 г. в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе първа работна среща между участниците в проект „Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“.
В срещата ще участват представители на Префектура Серес – регион Централна Македония – водещ партньор, Регионална служба по заетостта – Благоевград, Институт за висше образование – Серес – TEI, Институт за образование и мениджмънт – Благоевград и Областна администрация Благоевград.
Партньорите ще направят отчет на извършената работа  и ще се начертаят следващи стъпки по дейностите за цялостното изпълнение на проекта.