Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Полезно партньорство между Област Благоевград и Префектура Серес

Полезно партньорство между Област Благоевград и Префектура Серес

 
Следващата седмица ще бъде открит Консултативен център в сградата на Областна
администрация Благоевград. Офисът се намира на 1-вия етаж – стая 111. Предстои откриването на такъв Консултативен център в град Серес. Двата офиса ще си партнират и обменят информация за свободни работни места в Област Благоевград и Префектура Серес, ще улесняват комуникацията между работодателите и гражданите, фирмите и институциите. С дейността си офисите ще спомагат за преодоляване на негативната тенденция за наемане на работници без трудови договори и без социални осигуровки. Проектът е насочен към граждани регистрирани в Бюрото по труда – партньор по Проекта.     
Консултативният център е по Оперативна програма за "Европейско териториално сътрудничество" Гърция - България 2007 - 2013 г. с наименование „Между регионален мениджмънт на човешките ресурси“, с акроним HuRMa-8273-3.1, с договор за финансиране – В1.31.08/30.03.2011 год.
За работа в Консултативния център кандидатстваха 20 граждани, от тях 8 за позиция „Администратор - консултант“ и 12 за позиция „Офис - консултант“. Пет членна комисия, назначена с заповед на Областния управител Костадин Хаджигаев разгледа документите на кандидатите и допусна до участие в конкурса 3-ма за позицията „Администратор - консултант“ и 5-ма за позицията „Офис - консултант“.
След подробно запознаване с подадените заявления за работа, комисията оцени кандидатите и предложи на Областния управител да сключи договор за длъжност „Администратор- консултант“ - Ива Цветанова, с максимален брой точки-5, а за „Офис- консултант“ - Велина Алексова, която също набра 4,9 точки.
Вчера (21.06.2012 г.) се проведе работна среща с партньорите от Гърция, която откри Областният управител Костадин Хаджигаев и пожела ползотворна работа на новоназначените и на Проекта. Отбеляза значението му за Област Благоевград, имайки предвид, че Консултативният център ще обслужва граждани и на двете страни, ще предоставя информация за свободни работни места, консултации за фирми и възможното им настаняване на нашия и техния пазар.
Ръководителят на проекта от водещата гръцка страна – експерт по ЕП и Йоргус Арапакис – Директор на Център за професионално обучение към Префектура Серес изрази задоволството си от напредъка на в реализирането на дейностите по Проекта, нивото на сътрудниците и добрата техническа организация на Центъра.