Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Областният управител Костадин Хаджигаев и зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис откриха Консултативен център в Благоевград

Областният управител Костадин Хаджигаев и зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис откриха Консултативен център в Благоевград

Лентата прерязаха г-н Костадин Хаджигаев и г-н Йанис Моисядис В сградата на Областна администрация Благоевград , официално бе открит Консултативен център по Оперативна програма за "Европейско териториално сътрудничество" Гърция - България 2007 - 2013 г. с наименование „Между регионален мениджмънт на човешките ресурси“.
По същия Проект предстои откриване на Консултативен център и в град Серес. Двата офиса ще си партнират и обменят информация за свободни работни места в Област Благоевград и Област Серес, ще улесняват комуникацията между работодателите и гражданите, фирмите и институциите.
Областният управител Костадин Хаджигаев и зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис прерязаха лентата на Консултативния център.
Гости на събитието от българска страна бяха депутатът Йордан Андонов, заместник областните управители Георги Баханов и Бисер Михайлов, Директорът на Инспекция по труда Благоевград Петър Попадиин, Директорът на РЗОК Благоевград Ивайло Димитров, г-жа Валентина Колева от Института по образование и мениджмънт.
Зам.- префектът на централна Македония за Област Серес – Йанис Моисядис  и съветникът му Атанасиос Базанис, както и зам.-председателят на Търговско-промишлената палата на Серес Димитрис Янакис предвождат седем членна делегация. Ръководител на проекта от водещата гръцка страна е експертът по ЕП и Йоргус Арапакис – Директор на Център за професионално обучение Серес.
Преди официалното откриване на Консултативния център, Областният управител съвместно със заместник областните управители дадоха пресконференция по актуални теми.
Заместник областният управител Георги Баханов говори за състоянието на речните корита на територията на Област Благоевград въз основа на  констатациите на комисия назначена от Областния управител. Той съобщи, че Междуведомствената комисия е осигурила за Агенция пътна инфраструктура средства в размер на 500 000 лв. за проблемния участък на Е79. На път І-1 (София- Кулата), на изхода на Симитли ще бъде изградена подпорна стена, която ще предотврати опасността при пълноводие на  река Струма. 
Заместник областният управител Бисер  Михайлов запозна журналистите с етапите от подготовката на предстоящия ХІІІ събор на народното творчество „Пирин пее - 2012 г.“. Съборът ще се състои на 4 и 5 август, като Областна администрация съвместно с Община Разлог са предприели всички подготвителни действия и мерки за нормалното протичане на събитието и опазване здравето на участниците и гостете. Тази година се очакват над 15 000 души да посетят юбилейния събор. Стотици са регистрираните до момента самодейци, които ще се състезават в уникалната надпревара.
Областният управител Костадин Хаджигаев представи последният реализиран проект на Областна администрация Благоевград и бъдещите планове за развитие. Изрази задоволство от съвместната работа със съседна Гърция.
След пресконференцията и откриването на Консултативния център Областният управител Костадин Хаджигаев ще продължи разговорите с ръководителите на гръцката делегация и в следобедните часове, като ще бъде обсъдено ново проектно предложение, съвместно с областите Серес и Драма по Проект за „Трансгранично сътрудничество“.
Необходимостта от съвместен план за превенция от наводнения, доведе до идеята за проект от два етапа за Мониторинг на речните корита на реките Струма и Места, като първият етап ще е свързан с изграждане на система за ранно предупреждение за наводнения по реките Струма и Меса, а вторият етап ще включи и притоците на двете реки. По този начин ще се извършва превантивна дейност и ще се синхронизира  работата на отговорните институции.
В тази връзка Костадин Хаджигаев е поканил на предварителни разговори Директора на Басейнова дирекция, Директора на РЗИ и Председателя на Търговско-промишлената палата и ръководителите на гръцката делегация, за да обсъдят предстоящите планове и проекти.