Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Projects Дейности по проект в подкрепа на трудовата заетост

Дейности по проект в подкрепа на трудовата заетост


На 5,6 и 7 март 2013 г. се проведе 3 дневно посещение на група български безработни граждани в Серес, Гърция по проект „ Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“, финансиран по
 програма: „Европейско Териториално сътрудничество“ Гърция – България 2007 -2013 г. Целта на посещението бе резултат от дейността – Консултантски сесии, да се информира групата за възможните варианти за работа в района.  Българските групи посетиха една конференция и една работна среща, които бяха организирани от ТЕИ Серес (партньор по проекта). Бяха презентирани темите : „Изследване за трудовата мобилност и недекларираната работа между Гърция и България“,  „Изследвания за възможностите в развитието на българско и гръцко предприемачество“,   както и обобщени резултати и оценки от Консултативните сесии, които бяха проведени в Hu.R.Ma офисите. 
На работната среща групите получиха информация за уеб портала и съвместно с гръцките партньори създадоха свои акаунти в официалния сайт на проекта www.hurma.eu.