REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2019 г.

Проучването на удовлетвореността на гражданите се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград. Областна администрация Благоевград, периодично провежда анонимно анкетно проучване в Центъра за обслужване на гражданите с цел да отчете оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.

Анализ за 2019 г.

Анализ на резултатите от анкетата за проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги за 2018 г.

Настоящата анкета се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград с цел проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги и предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.

Анализът е част от прилаганите системи за качество и системата за самооценка.

Анализ на резултатите от анкетното проучване за 2018 г.

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2017 год.

АНАЛИЗ НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ
(анкетата е проведена в периода от 14 август до 15 септември 2017 г.
Настоящото проучване се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград.

Анализ 2017 г.pdf

Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г.

Аналитичната справка е изготвена на базата на информацията, получена от община Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сандански, Сатовча, Струмяни за 2016 г.

Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2016 г.pdf