Цели на Областна администрация Благоевград за 2019 г.,

утвърдени със Заповед ОА-РК-11/2019 г.