REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Title Author Hits
Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г. Written by Ана Жарова Hits: 339
Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 388
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 395
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. Written by Фиданка Иванова Hits: 942
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2020 Written by Фиданка Иванова Hits: 885
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 1086
Годишен мониторингов доклад за 2016 г. Written by Super User Hits: 1212
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. Written by Super User Hits: 1142
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 1829
Областна стратегия за регионално развитие 2014-2020 Written by Super User Hits: 1835