REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Title Author Hits
Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 81
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 77
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. Written by Фиданка Иванова Hits: 611
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2020 Written by Фиданка Иванова Hits: 495
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 613
Годишен мониторингов доклад за 2016 г. Written by Super User Hits: 851
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. Written by Super User Hits: 790
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 1318
Областна стратегия за регионално развитие 2014-2020 Written by Super User Hits: 1258
Областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 Written by Super User Hits: 886