REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Title Author Hits
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград Written by Фиданка Иванова Hits: 41
Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г. Written by Ана Жарова Hits: 593
Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 617
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Written by Фиданка Иванова Hits: 629
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. Written by Фиданка Иванова Hits: 1191
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2021 Written by Фиданка Иванова Hits: 1180
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 1342
Годишен мониторингов доклад за 2016 г. Written by Super User Hits: 1456
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. Written by Super User Hits: 1389
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 2138