REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Title Author Hits
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. Written by Фиданка Иванова Hits: 538
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2020 Written by Фиданка Иванова Hits: 415
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 524
Годишен мониторингов доклад за 2016 г. Written by Super User Hits: 796
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. Written by Super User Hits: 730
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград Written by Super User Hits: 1182
Областна стратегия за регионално развитие 2014-2020 Written by Super User Hits: 1118
Областна стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 Written by Super User Hits: 803
Последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013 Written by Super User Hits: 731
Областна стратегия за регионално развитие 2005-2015 Written by Super User Hits: 774