План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.  за област Благоевград и по общини pdf
(по дейности в 14-те общини)