Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Прозрачна администрация
Прозрачна администрация

С лице към хората     Всеки потребител на административна услуга, предоставяна от Областната администрация има възможност да изрази своето мнение, предложение, да подаде предложение, сигнал, жалба относно административното обслужване. Това може да направи по следните начини:

     1. По пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
     2. Лично, на същия адрес,  в центъра за административно обслужване;
     3. На интернет страницата на администрацията: www.bl.government.bg;
     4. По електронна поща: Delovodstvo(at)bl.government.bg;
     5. По телефона: 0800 11 073 – "зелен телефон"  (телефонът е безплатен за гражданите).

     По всички писмено подадени предложения, сигнали, молби, жалби Областната администрация се произнася в сроковете, регламентирани в Административно-процесуалния кодекс, Закона за администрацията, съобразно конкретния случай.
     Подадените до нашата администрация предложения, сигнали, жалби се обобщават и докладват ежемесечно на Главния секретар, като се правят и конкретни предложения на тяхна база. Резултатите от техния анализа се огласяват чрез различни канали.
     На анонимно подадени предложения, сигнали, жалби и др. Областна администрация Благоевград не може да отговори.

 

Антикорупция

СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Телефон: 0800 11 073 – "зелен телефон"
(телефонът е безплатен за гражданите)

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Внасяне на сигнал:
 Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Процедура за регистрация,  разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали

Комисия  за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
  

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. още ...
 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

СЪСТАВ
Председател:
 Бисер Михайлов - Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. председател: Зам. областен управител на Областна администрация Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Членове на съвета:
1. Директор на ОД на МВР – Благоевград
2. Директор на РЗКО - Благоевград
3. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Благоевград
4. Директор на Регионален инспекторат по образованието
5. Представител на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Благоевград
6. Председател на Окръжен съд – Благоевград
7. Председател на Общински съвет – Благоевград
8. Председател на Сдружението на Югозападните общини
9. Директор на Радио Благоевград
10. Представител на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград
11. Представител на Американски университет в България
12. Директор на БНТ Пирин
13. Директор на ТД на НАП
14. Директор на комисията по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – Благоевград
15. Началник Митница Благоевград
16. Председател на сдружение „БОАСО”
 

Декларации за конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Благоевград
Политически кабинет
 Областен управител
 Валери Сарандев
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Антоанета Янчева
Подадена пред Министерския съвет
 Заместник областен управител
 Иван Стоянов
Подадена пред Министерския съвет
 Главен секретар
 Ася Велкова
 чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2- ; чл. 12 т. 4 ; чл. 12 т. 4
Администрация
 
   
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 
 
 
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Росица Каменарска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - ; чл. 12 т. 4  чл. 12 т. 4 
 Юрисконсулт
 София Костова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Стоян Терзийски чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Юрисконсулт  Евелина Николова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
     
 Главен специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС
 инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Ивайло Василев
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 инж. Георги Пасков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Наталия Гошева
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт
 Димитър Стоицов
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт
 Васил Рашков
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 
 
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Александър Стойчев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Младши експерт  Силвия Георгиева чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Главен специалист
 Цветелина Цонкова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 
 Старши специалист
 Искра Христова
чл.12 т.1 -  ; чл. 12 т.2 - 

Забележка:
Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
 
Последна промяна от Сряда, 14 Февруари 2018г. 15:05ч.