Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Военни паметници

Военни паметници

Областна комисия за военните паметници

Във връзка с чл. 6 от Закона за военните паметници към областния управител е сформирана Областна комисия за военните паметници.
Председател - областен управител
зам.-председател - заместник областен управител
секретар - служител ОМП
Правилник за организацията на дейността на Областната комисия за военните паметници

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Областната комисия „Военни паметници”  състави регистър и картотека на военните паметници в област Благоевград.
 
Добринище: Паметник на незнайния войн (уточнено - Иван Маринкин, Самоковско)  Левуново: Чешма – паметник на загиналите от Втора Българска армия в Междусъюзническата война  Петрич: Паметник на загиналите за Родината 1912-1918, 1944  Самоилово:  Паметник в чест на войните от Първата световна война Гоце Делчев: Паметник на загиналите през войните

Комисията, със съдействието на Регионален исторически музей Благоевград и ор.полк. Гергинов, картотекира 116 паметника на територията на област Благоевград. Регистърът включва описание на паметниците, по общини и населени места, както и подробен снимков материал от 245 фотографии.

Целта на Областната комисия „Военни паметници” е да взаимодейства ефективно с институциите, органите за местно самоуправление, както и с обществените организации и сдружения за реализиране на ефективна държавна политика за издирване, проучване, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военните паметници.
 
към