РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Номер на договора  Д/Р-РР-8 
Предмет на договора  Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите в РБългария съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект във връзка с изпълнение на проект "Защита от наводнения"
Дата на договора 20.03.2018 г.
Статус Възложен
процедура към публикацията
Документи Договор РР-8/20.03.2018 г.
Приложения към договора
 Плащания  към плащания