РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Номер на договора Д/Р-РК-14
Предмет на договора Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р. Струма и десния насипен праг №3
Дата на договора 03.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура към публикацията
Документи Договор РК-14/03.04.2018 г.и приложения
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Плащания към плащания