РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Посещения
Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015 Посещения: 2431
Аналитична справка към отчета за 2015 г. Посещения: 2532
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г. Посещения: 2532
Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция Посещения: 2157
Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014 Посещения: 2084
Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013 Посещения: 2020
Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г. Посещения: 2073
Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград Посещения: 1255
Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г. Посещения: 1721
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014 Посещения: 2046