РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Заглавие Публикуване
Годишен доклад на Областна администрация Благоевград - 2015 27 December 2017
Аналитична справка към отчета за 2015 г. 27 December 2017
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2015 г. 27 December 2017
Анализ от анкетно проучване за потенциалните възможности за прояви на корупция 27 December 2017
Анализ на дейността на читалищата от Благоевградска област за 2014 27 December 2017
Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013 27 December 2017
Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г. 27 December 2017
Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград 27 December 2017
Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г. 27 December 2017
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014 27 December 2017