РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Областният управител утвърди със Заповед ОА-РК--61/24.02.2021 год. отчет наизпълнението на ежегодните цели на Областна администрация Благоевград, в изпълнение на стратегическите цели.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2020 г.