РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Областна администрация Благоевград е определила организацията и реда, по които събира, записва, организира, съхранява, адаптира или променя, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, ограничава, изтрива, унищожава или обработва по друг начин, лични данни за целите на своята дейност. Процедурите, които администрацията прилага при използването на лични данни в своите дейности, са в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна администрация Благоевград