РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Това съобщение описва целите, категориите лични данни и категориите на получатели, на които предоставяме Вашите данни. То се отнася за всички физически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на областната администрация. Настоящото съобщение за поверителност на личните данни (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с изпълнение на законови задължения на Областна администрация Благоевград. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не. Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично.
С настоящото съобщение за поверителност се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани при осъществяването на правомощията на областния управител, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон:
073 82 70 41, електронен адрес за кореспонденция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на личните данни, Вие може да подадете своите искани за упражняване на права, по Ваш избор, по някой от посочените начини:
· чрез пощенски оператор искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” № 1;

· лично, в деловодството на администрацията, като регистрирате писмено искане за упражняване на права на адрес: гр. Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” № 1

· по факс: 073 88 14 03 или на следния адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Образец на искане за упражняване на права, съгласно настоящото Съобщение за поверителност можете да намерите на следният електронен адрес: http://www.blagoevgrad.government.bg

Като администратор на лични данни, Областна администрация Благоевград прилага принципи и процедури при обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно Общия Регламент относно защита на данните.

Виж пълния текст на Съобщението за поверителност на личните данни  тук