РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

За областта

Икономика

Основните отрасли в икономиката на областта са:

·    Хранително-вкусова промишленост;
·    Винопроизводство;
·    Тютюнева промишленост и производство на тютюневи изделия;
·    Дървопреработване;
·    Туризъм.

Съгласно данните от 2016 г., брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Благоевград продължава да нараства, въпреки че през последните години увеличението му е колебливо и стойността му остава значително под средните за страната нива. Икономическата активност в се повишава, което е съпроводено със значителен ръст на заетостта и рязко намаление на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в областта остава сравнително висока.

Прочети още...

Култура

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР-2020 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

baner oblbl2012

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2020 г.

Календар на културните събития в област Благоевград с международни изяви - ТУК!

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 2020 г.

Календар на културните прояви в област Благоевград с национално значение - ТУК!

КУЛТУРEН КАЛЕНДАР НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2020 г.

Календар на културните прояви в област Благоевград с национално значение - ТУК!

Прочети още...

Туризъм

Туризмът - основен отрасъл  на  икономиката на областта

Прекрасната природа на 10-те планини с принебесни върхове, кристални езера, заоблени била и просторни планински поляни, живописните долини и котловини на Струма и Места с мрежата от десетки  притоци, южната земя, от която бликат безброй топли и студени минерални извори, са изключителна предпоставка за развитието му. Не по-маловажни са благоприятните климатични условия за целогодишен отдих и туризъм,  крайграничното местоположение, богатото културно-историческо наследство, националните и международни прояви, организирани от общините и висшите учебни заведения.

tourismbl

Прочети още...

История

Благоевградска област има богато историческо минало от праисторически времена до наши дни. Античността е белязана с  останки от Римски град (I – IIIв.) под днешния гр. Сандански; гр.Нейн (I -  III в.) близо до с. Долна Градешница, община Кресна; Римски град (I  - III в.) в м. “Рупите”, близо до гр. Петрич и Никополис ад Нестум (I  -VI в.) в община Гърмен.  В Благоевград и  в землищата на почти всички селища съществуват многобройни ярки следи от древните траки, римляни и гърци.

baner history

Прочети още...