РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Протокол № 1 от 03.01.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за юрисконсулт в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Благоевград виж тук

Кариери Menu

Кариери Menu