РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук

Кариери Menu

Кариери Menu