РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук

Кариери Menu

Кариери Menu