РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Протокол №2 от 24.09.2019 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОА-ЧР-167/10.09.2019 Гг.за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж Протокол №2

Кариери Menu

Кариери Menu