РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Заседание на Епизоотична комисия

Днес, в Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Епизоотична комисия сформирана на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и назначена със Заповед №ОА-РР-27/09.02.2021 г. на Областния управител на Област с административен център Благоевград.

            Комисията се свиква по повод на Заповед № РД11-2682/30.11.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ и във връзка с необходимостта от предприемане на конкретни мерки за профилактика и предотвратяване на проникването на болестта Инфлуенца по птиците и във връзка с констатирани огнища на болестта в област Плевен.

Прочети още...

Проведени консултации за състава на РИК - избори за Народно събрание 2021

Днес 03.02.2021 год. в Областна администрация Благоевград, областният управител на област Благоевград – Бисер Михайлов проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, относно състава на Районна избирателна комисия Благоевград за изборите народни представители за Народно събрание Република България на 4 април 2021 г.

Прочети още...

Преминаване на дистанционна форма на обучение за учениците от 6 до 12 клас от училищата на територията на община Благоевград

След взети решения на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград съобразени с променящата се епидемична обстановка на територията на областта, тенденцията на повишаване броя на диагностицираните с COVID-19 и на нуждаещите се от хоспитализация, както и завишения брой на заразени учители и ученици, от утре 12.11.2020 г. учебните заведения на територията на община Благоевград преминават към обучение от разстояние в електронна среда на всички ученици от 6-ти до 12-ти клас за периода от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. За учениците от 1 до 5 клас директорите взимат решение съобразно конкретната обстановка в училищата на територията на община Благоевград и съгласно Заповед РД09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.
Директорите на учебни заведения на територията на всички общини от област Благоевград, с изключение на община Благоевград, ще извършват непрекъснат мониторинг на дейността на поверените им учебни заведения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, в това число извършване на ежедневен анализ на отсъстващите, положителните и контактните лица на ученици, педагогически и непедагогически персонал, както и да предприемат действия съгласно Заповед РД09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.
С оглед ограничаване на разпространението на COVID-19 от 12.11.2020 г до 22.11.2020 г. се забранява посещението на непълнолетни лица в търговките центрове тип МОЛ без придружител - на територията на община Благоевград.

Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки

Директорът на РЗИ - Благоевград издаде заповед РД-01-973/25.10.2020 г., с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград за период от 14 дни, считано от  25.10.2020 г. до 07.10.2020 г. (включително), както следва:

1. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечение на закрито не се допускат за посочения период.

 Пъления текст на Заповед № РД-01-973/25.10.2020 г. на директора на РЗИ-Благоевград вижте тук