РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Световен ден на околната среда 2020

Денят на околната среда тази година ще се отбележи на 05 юни, като фокусът е върху биоразнообразието - своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Акцентът върху програмата за околна среда на ООН (UNEP) заедно със своите партнюори е започването на Десетилетието на ООН за възстановяване на връзката между хората и приридата.

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда

Мерки за ограничаване, противодействие и превенция на разпространение на коронавирус COVID–19

Министърът на здравеопазването определи противоепидемичните мерки срещу разпространението на корона вируса COVID-19.

Заповеди на министъра на здравеопазването:

Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-247/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-236/24.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравоопазването

 

 

Задължение на гражданите да носят защитни маски за лице, на публични места

Министърът на здравеопазването издаде заповед за задължително носене защитни маски от всички лица, които се намират в закрити или открити обществени места. Заповедта е в сила от от 12 април до 26 април 2020г. включително. 

 ЗАПОВЕД (виж)

Областен оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград преминава на непрекъснат режим на работа

Областният управител със заповед нареди, Областният оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на област Благоевград да премине на непрекъснат режим на работа, като членовете му следва да бъдат на разположение по всяко време.Обменът на информация между членовете на щаба да става по телефон, имейли и по електронен обмен, за по-голяма оперативност и бързина.Центърът за работа на щаба се премества в ОД на МВР Благоевград.Председател: Бисер Михайлов - Областен управител на област Благоевград; Заместник-председател: д-р Калоян Калоянов - Директор на РЗИ Благоевград.

Заповед на областния управител Бисер Михайлов ОА-РК-95/20.03.2020 г.