2021 година

Бюджет на Областна администрация Благоевград - 2021 година

Отчет за зпълнението на бюджета на Областна администрация Благоевград - 2020 година

Бюджет накратко/бюджет за гражданите - 2021 г.

2020 година 

Бюджет на Областна администрация Благоевград - 2020 година

2019 година

Бюджет на Областна администрация Благоевград - 2019 година

2018 година

Бюджет на Областна администрация Благоевград - 2018 година