РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

От нас

Информация за реда за подаване на заявки за потребности, съгласно заповед № № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България

1. В рамките на един работен ден институциите по т. 3 и т. 4 от заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Р България (Заповедта) могат да изпращат най-много една Заявка – Приложение 1.

2. Заявката представлява обобщена информация за потребностите и наличностите на оборудване, материали и лични предпазни средства (Артикулите), относими към съответната институция по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
3. Заявката се изпраща в Word формат, като приложение към съпроводително писмо, подписано от съответния ръководител на институция по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
4. В Заявката задължително се посочват подател, адрес, лице и телефон за контакт, както и информацията по колони от 3 до 6 в табличната форма.
5. Всяка нова направена Заявка следва да съдържа актуална информация за потребностите и наличностите към момента на заявяване и отменя всички предходни Заявки.
6. Нова Заявка от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта се изпраща само при настъпила необходимост. Създадената организация за обработване на Заявките не изисква ежедневно изпращане / генериране / дублиране на Заявки от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
7. Постъпилите до 15:00 ч. Заявки се обобщават в рамките на същия работен ден. Данните от Заявките, получени след този час, се обобщават през следващия работен ден.
8. Количеството на изброените в Заявката артикули да се посочва в мерна единица „брой“ (брой ръкавици, брой предпазни маски и т.н.).

Забележки: 1. Предвид големия обем на информацията, с приоритет се обработват Заявките, получени от институции по т. 3 и т. 4 от Заповедта.
2. Предвид големия обем на информацията, с приоритет се обработват Заявките, получени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При необходимост от допълнителна информация - тел. 02/9821124

Заповед № № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България
Заявка по т. 3 и т. 4 от Заповед № Р-48/17.02.2020 г.
Информация по т. 6 от Заповед № Р-48/17.02.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на работното място е издадена Заповед №ОА-РК-85/11.03.2020 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград виж тук

БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Областният управител на област Благоевград Бисер Михайлов е удостоен с Благодарствена грамота за активно участие и принос за издигане на авторитета на Българската армия.

Признанието е от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Грамотата се присъжда за активно участие и подкрепа на областния управител Бисер Михайлов в Националната информационно-комуникационна кампания „Бъди войник“ през 2019 г.

Днес началникът на Военно окръжие в Благоевград подп. Петър Митев връчи грамотата на областния управител с благодарност за подкрепата и участието в информационната кампания.

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите в ТП ДГС Петрич /по землища/

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските теритирии в района на ТП Държавно горско стопанство Петрич.

Списък на имотите