РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

От нас

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите в ТП ДЛС "Дикчан" /по землища/

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските теритирии в района на ТП Държавно ловно стопанство "Дикчан". 

Списък на имотите

Еврокомисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Янез Ленарчич за rescEU и Механизма за гражданска защита на ЕС

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството и всички ние сме свидетели на неговите опустошителни последици. Всяка година пожари унищожават гори и градове, катастрофални бури и тежки наводнения опустошават населени места, като прогонват хората от техните домове и отнемат хиляди човешки животи.

НИТО ЕДНА ДЪРЖАВА НЕ Е ЗАСТРАХОВАНА СРЕЩУ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, КОИТО ВСЕ ПО-ЧЕСТО СТАВАТ НЕЩО НОРМАЛНО.

Само през 2017 г. горските пожари в Европа са изпепелили над 1,2 млн. хектара земя и са отнели живота на 127 души, в т.ч. и пожарникари.1 През 2019 г. пожари обхванаха Арктическия кръг и предизвикаха облаци от дим и пепел, по-големи от Европейския съюз.2 Това лято станахме свидетели и на черен дим, покриващ небето от Сибир до Бразилия и от Средиземно море до Арктика, с трагични последствия, довели до загуба на живот и поминък.

ЗА ДА СЕ СПРАВИМ С ТАЗИ НАРАСТВАЩА ЗАПЛАХА, ТРЯБВА ДА ПРИСПОСОБИМ НАШИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАГИРАНЕ.

Прочети още...

Административен контрол върху решенията на общинските съвети - 2019 г.

През 2019 г. областният управител е упражнил административен контрол върху решенията на общинските съвети на общините на територията на областта: 

Справка за върнатите решения за преразглеждане

Заместник областният управител Антоанета Янчев откри заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, председателстван от заместник областния управител Антоанета Янчева.

В работата му взеха участие представители на РИОСВ Благоевград, на Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, представители от общинските администрации в област Благоевград, експерти от Агенция за устойчиво енергийно развитие, Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект” и Клъстер ВЕИ.

Направени бяха презентации на изключително важни теми, засягащи голям обем от данни свързани с качеството на въздуха и въглеродния отпечатък, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, задълженията на местните и държавни органи свързани със Закона за енергийна ефективност и др.

Прочети още...