РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-5/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 23 790,00 2795 06.07.2015 г.

Плащания по договори Menu

Плащания по договори Menu