ДЕКЛАРАЦИИ - 2021 г.

 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 

Директор на дирекция АПОФУС

Ася Велкова

Б-04-3/05.05.2021г.

 Главен счетоводител

 Александър Динчев

Б-112-3/10.05.2021г.

 Главен експерт

 Росица Каменарска

Б-33-2/31.03.2021г.

 Главен юрисконсулт

 София Костова

Б-86-3/09.03.2021г

 Старши експерт

Благовест Илиев

Б-135-5/14.04.2021г.       

/несъвместимост/

Благовест Илиев

Б-135-6/16.04.2021г.; Б-135-6/1//16.04.2021г. Част 1 и част 2

 

 Главен специалист

 Снегинка Бенгюзова

Б-11-5/21.04.2021г. част1
Б-11-5/1/21.04.2021г. част 2

 Главен специалист

 Магдалена Кирова

Б-126-2/10.05.2021г.

 Старши специалист

 Роза Филипова

Б-34-3/28.04.2021г.

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

 Директор АКРРДС

 инж. Стилияна Ерделска

Подава пред комисията

 Главен експерт

 Ивайло Василев

Б-23-3/23.04.2021г

 Главен експерт 

Марио Харизанов

Б-215-4/10.05.2021г

 Главен експерт

 инж. Фиданка Иванова

Б-106-9/12.05.2021г.

 Главен експерт

 Екатерина Ръткова

Б-29-4/21.04.2021г

 Главен експерт

 Миглена Бачева

Б-123-5/12.05.2021г.

 Главен експерт

 Димитър Стоицов

Б-30-3/21.04.2021г

 Главен експерт

 Красимира Крумова

 Б-47-4/11.05.2021г.

Главен експерт

инж. Красимир Кулев

Б-216-1/13.05.2021Г.

Главен експерт

 Васил Рашков

Б-116-5/10.05.2021г.

Главен експерт

 Мирослав Стойчев

Б-128-5/12.05.2021г.

Главен експерт

 Веска Михалчева

Б-219-7/11.05.2021г.

Старши експерт

 Венчо Олев

Б-206-8/21.04.2021г

Старши експерт

Благовеска Александрова

Б-115-2/11.05.2021г.

Младши експерт 

Ана Жарова

Б-208-4(2)/01.02.2021 г.  Б-208-6/04.02.2021; Б-208-6(1)/04.02.2020 т.2 - част 1 и 2

   Младши експерт   Радослав Оведенски

94Р-00-38(1)/07.06.2021

Б-159-1(2)/07.06.2021  (част 2) Б-159-1/07.06.2021 (част 1)

Старши специалист

Искра Христова

Б-74-9-/07.05.2021г.

 

 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.