РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски


Политически кабинет
    по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  
 Областен управител  Бисер Михайлов Подадена пред Министерския съвет  
 Зам. областен управител  Антоанета Янчева Подадена пред Министерския съвет  
 Зам. областен управител  Иван Стоянов Подадена пред Министерския съвет  
 Главен секретар  Ася Велкова  чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2- pdf; чл. 12 т. 4 pdf; чл. 12 т. 4 pdf  
Администрация
       
Обща администрация
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
    по чл. 12, т. 1 и т. 2 във връзка с член 14 от ЗПРКИ  по чл. 35 от ЗПКОНПИ
 Главен счетоводител  Александър Динчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт  Росица Каменарска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf; чл. 12 т. 4 pdf
 
 Юрисконсулт  София Костова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен специалист  Магдалена Кирова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Роза Филипова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Младши специалист  Ана Вангелова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши специалист  Спаска Величкова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
    pdf  
 Младши специалист  Ана Жарова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
       
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
чл. 35, ал. 1, т. 1 pdf
 Главен експерт  Ивайло Василев
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Миглена Бачева чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Главен експерт  Димитър Стоицов
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Главен експерт  Красимира Крумова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт  Васил Рашков
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 
 Старши експерт  Благовеска Александрова чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
 Старши експерт  Мирослав Стойчев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
       
 Младши експерт  Венчо Олев чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf  
       
 Старши специалист  Искра Христова
чл.12 т.1 - pdf ; чл. 12 т.2 - pdf
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.