РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ДЕКЛАРАЦИИ

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-5/05.06.2018; Б-112-5(1)/05.06.2018  т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Росица Каменарска
Б-33-5/05.06.2018; Б-33-5(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен юрисконсулт  София Костова
Б-86-4/06.06.2018; Б-86-4(1)/06.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
   
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
Б-11-9/05.06.2018; Б-11-9(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-5/05.06.2018; Б-126-5(1)/05.06.2018т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-5/06.06.2018; Б-34-5(1)/06.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Младши специалист  Ана Вангелова Б-170-4/08.06.2018; Б-170-4(1)/08.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Спаска Величкова Б-164-5/05.06.2018; Б-164-5(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
   
Младши специалист Михаела Динева-Марчева Б-88-5/07.06.2018; Б-88-5(1)/07.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
чл. 35 ал.1, т.1 (Б-151-5 и Б-151-6/10.04.2018) ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 Главен експерт  Ивайло Василев
Б-23-11/05.06.2018; Б-23-11(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт Марио Харизанов
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-5/05.06.2018; Б-106-5(1)/05.06.2018 т. 2 -част 1 и 2
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
Б-29-3/08.06.2018; Б-29-3(1)/08.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-7(1)/08.06.2018; Б-123-7/08.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Димитър Стоицов
Б-30-6/05.06.2018; Б-30-6(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-8/08.06.2018; Б-47-8(1)/08.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт инж. Красимир Кулев Б-216-1/21.12.2018 Б-216-2/31.12.2018; Б-216-2(1)/31.12.2018;Б-216-2(2)/31.12.2018;
 Старши експерт  Васил Рашков
 Старши специалист  Искра Христова
Б-74-7/06.06.2018; Б-74-7(1)/06.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-5/05.06.2018; Б-115-5(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-9/05.06.2018; Б-128-9(1)/05.06.2018 т. 2 - част 1 и 2
 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-8/09.04.2018; Б-206-8(1)/09.04.2018 т. 2 - част 1 и 2
Главен специалист   Ана Жарова
Б-208-8/28.04.2018; Б-208-8(1)/28.04.2018 т.2 - част 1 и 2
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.