РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

ДЕКЛАРАЦИИ

Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Подадени декларации пред областния управител по чл. 35 т.1, т. 2 - част 1 и част 2, т. 3, т. 4 от ЗПКОНПИ 
 Главен счетоводител  Александър Динчев Б-112-5/13.05.2019; Б-112-5(1)/13.05.2019  т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Росица Каменарска
Б-33-5/26.04.2019; Б-33-5(1)/25.04.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен юрисконсулт  София Костова
Б-86-3/14.03.2019; Б-86-3(1)/14.03.2019 т. 2 - част 1 и 2
   
 Главен специалист  Снегинка Бенгюзова
Б-11-6/19.04.2019; Б-11-6(1)/19.04.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Магдалена Кирова Б-126-7/13.05.2019; Б-126-7(1)/13.05.2019т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Роза Филипова Б-34-5/14.05.2019; Б-34-5(1)/14.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Ана Вангелова Б-170-1/15.05.2019; Б-170-1(1)/15.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен специалист  Спаска Величкова Б-164-3/08.05.2019; Б-164-3(1)/08.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
   
Младши специалист Михаела Динева-Марчева Б-88-5/14.05.2019; Б-88-5(1)/14.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
     
     
Специализирана администрация
 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  инж. Стилияна Ерделска
Б-166-1(2)/14.05.2019  ; по т. 1 и 2 - подадени пред Комисията
 Главен експерт  Ивайло Василев
Б-23-3/25.04.2019; Б-23-3(1)/25.04.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт Марио Харизанов
Б-215-3/13.05.2019; Б-215-3(1)/13.05.2019
 Главен експерт  инж. Фиданка Иванова Б-106-2/02.05.2019; Б-106-2(1)/02.05.2019т. 2 -част 1 и 2
 Главен експерт  Екатерина Ръткова
Б-29-6/08.05.2019; Б-29-6(1)/08.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Миглена Бачева Б-123-4/15.05.2019; Б-123-4(1)/15.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Димитър Стоицов
Б-30-5/07.05.2019; Б-30-5(1)/07.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Главен експерт  Красимира Крумова Б-47-4/14.05.2019; Б-47-4(1)/14.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт инж. Красимир Кулев Б-05-6/08.05.2019; Б-05-6(1)/08.05.2019;
 Старши експерт  Васил Рашков
Б-116-7/08.05.2019; Б-116-7(1)/08.05.2019т. 2 - част 1 и 2
 Старши специалист  Искра Христова
Б-74-7/14.05.2019; Б-74-7(1)/14.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Благовеска Александрова Б-115-5/07.05.2019; Б-115-5(1)/07.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Старши експерт  Мирослав Стойчев Б-128-8/14.05.2019; Б-128-8(1)/14.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
 Младши експерт  Венчо Олев Б-206-14/09.05.2019; Б-206-14(1)/09.05.2019 т. 2 - част 1 и 2
Главен експерт  Веска Михалчева Б-219-1/09.10.2019Б-219-2/14.10.2019; Б-219-2(1)/14.10.2019 т. 2 - част 1 и 2
Главен специалист   Ана Жарова
Б-208-7/09.05.2019; Б-208-7(1)/09.05.2019 т.2 - част 1 и 2
 

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.