РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 Няма задължени лица от Областна администрация Благоевград, които да не са подали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

 

Трите имена на задълженото лице Длъжност /дирекция Вид на декларацията, която не е подадена в срок
  няма неподадени 

Забележка: В случай, че всички декларации са подадени в срок се отбелязва, че няма задължени лица от Областна администрация Благоевград, които да не са подали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.