РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - преписка в АОП
Обява  с предмет на поръчката:
Упражняване на инвеститорски контрол за обект „ Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „защита от наводнения“ възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, участък от река Струма преди моста на Е- 79 при км. 378+128 след гр.Симитли. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич".

Документация

Обява - сканирана изтегли pdf
Документация за участие - сканирана изтегли pdf
Документация за участие - doc формат изтегли word

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9073190
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук
Договор РР-12 от 30 март 2018 г. към публикацията

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu

Профил на купувача Menu