РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Благоевград-2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Благоевград-2020

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Благоевград-2019


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна


Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител към страницата


Регистри и информационни масиви, поддържани от администрацията  към страницата

Регистри поддържани от Областна администрация Благоевград в Open data BG към страницата


ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ

Не са постъпили искания по ЗДОИ за информация, предоставяна повече от три пъти.

Публична информация Menu

Лични данни

Публична информация Menu