REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Предложение във връзка с искане от Община Гоце Делчев за включване на допълнителна точка към дневния ред за редовното неприсъствено заседание, насрочено за 25.02.2021 г.


1. Писмо до членовете на АВиК Благоевград за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно неприсъствено заседание на ОС тук;
2. Писмо до МРРБ и МОСВ за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно неприсъствено заседание на ОС тук;
3. Искане на община Гоце Делчев за включване на допълнителна точка в дневния ред на редовно неприсъствено заседание на ОС тук
и приложение към него:
- Писмо изх. № 04-01-23/10.06.2020 г. на община Гоце Делчев до МРРБ тук;