REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Защита на личните данни

GDPR 2018 4Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни и Политиката за качество и информационна сигурност по международния стандарт ISO 27001:2013 при събирането и обработването на личните данни, във връзка с изпълнение на правомощията на областния управител.
Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
от Политиката за защита на личните данни на Ръководството на Областна администрация Благоевград

Subcategories

Защита на личните данни Menu

Защита на личните данни Menu