Областна администрация Благоевград

Покана за редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК - 25 февруари 2021

Покана и материали за предстоящо редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, насрочено за 25.02.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа.

Документи:
1. Покана за свикване на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград
2. Материали към дневния ред:
- Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК Благоевград за 2020 г.;
- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2020 г.;
- Бюджет на Асоциация по ВиК Благоевград за 2021 г.;