REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти в ОП по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Публичност, визуализация и изпълнение на дейности, заложени в проект "Защита от наводнения", утвърден от областния управител на 02.03.2018 г.
виж тук