REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Протокол № 1 от 23.07.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост към Областна администрация Благоевград.
сканиран Протокол №1/23.07.2018 г.